Målgrupp

Den här coachutbildningen är för dig som älskar En Kurs I Mirakler och vill lära dig praktisk tillämpning av EKIM. Du vill träna på att gå från rädsla till Kärlek i vardagslivet - hemma såväl som på jobbet. Du känner kallet att leva Sanning. Du vill använda coachingsverktyg för att komma hem i Gud och vara en mirakelarbetare. Du vill träna på praktisk tillämpning av EKIM genom coachning. Du vill träna att vara en mirakelarbetare i samtal med andra med coaching som verkyg.


Nivå

Detta är en grundkurs där du lär dig de grundläggande coachingsfärsigheterna och hur du kan använda coaching för att praktisk tillämpa EKIM

Utbildningen är inte certifieringsgrundande. Du får ett intyg efter avklarad kurs.


Kursperiod

2 år med sommaruppehåll i zoom-mötena, inget uppehåll med digitala lektioner. Start 3 september 2024 slut september 2026.

I kursen ingår

Lektion under en timme i zoom per vecka i 2 år, sommaruppehåll. Lektionerna spelas in.

Digital lektion varje vecka med övningar. Tio tillfällen egen EKIM coaching med Anna Åberg.

Coaching med varandra och provklienter. En WhatsAppgrupp där deltagarna kan interagera med varandra och med Anna.

Preliminärt kursinnehåll (justeras under kursens gång då vi samskapar kursen)

 1. Grunden
  1. Vägledda samtal utanför tiden - närvaro i nuet

  2. Etik i coaching

  3. Utveckla och upprätthålla ett öppet, nyfiket, flexibelt förhållningssätt, fokuserat på sanningen bortom illusion.

  4. Vad särskiljer Mirakelcoaching från traditionell coaching

 2. Samskapa relationen med Helige Ande - den heliga relationen
  1. Coachingsöverenskommelse

  2. Berätta vad coaching är och inte är

  3. Coachens roll och klientens roll

  4. Utveckla förtroende och tillit

  5. Coachingnärvaro

  6. Se klientens Sanna Själv

  7. Formulera mål och vision

  8. Lyckliga Drömmen

  9. Följa lust och glädje

  10. Att känna kallet

 3. Kommunicera effektivt - anden i centrum
  1. Direkt kommunikation

  2. Aktivt lyssnande

  3. Kraftfulla frågor

  4. Väcka medvetenhet

  5. Möta klienten där klienten uppfattar sig vara

  6. Följa vägledningen - flöde

  7. Kärlek

  8. Det obekväma

  9. Sårbarhet

 4. Främja lärande och utveckling
  1. Lärstilar

  2. Utforma handlingar

  3. Våga vara i “jag vet inte” tillsammans

  4. Kultivera att lyssna till den inre rösten och vägledning, intuition

  5. Synkronicitet

 5. Överlämna mörkret till ljuset
  1. Att se, överlämna och lyssna till vägledningen

  2. Spirituell bypassing som hinder

  3. Dramatriangeln

  4. Skuggan

  5. Rädslor

  6. Ångest

  7. Kontroll

  8. 12 stegsprogram

  9. Stanna, lämna, lyssna

 6. Förlåtelse
  1. Förlåta det som aldrig hänt

  2. Tillit

  3. Välkomna Guds frid

 7. Coacha grupper
  1. träning och tekniker i att coacha grupper

  2. Facilitering av processer

  3. Icke-dömande

 8. Coachens verktygslåda
  1. The Work

  2. Inventeringar

  3. Säga det du inte sagt

  4. Sinnets Nivåer

  5. Klarhetsprocessen

  6. Slå i boken

… och mer.


Pris

Ordinarie pris är 39 000kr. Early bird 31 000kr innan juni 2024.

2000kr är anmälningsavgift som betalas för att hålla din plats. Anmälningsavgiften återbetalas inte om du senare väljer att inte gå utbildningen.

Vid delbetalningar tillkommer administrationsavgift på 45 kr per delbetalning. Vi kommer överrens om hur du vill betala utbildningen.

Anmälan

Mejla till anna.aberg@annaaberg.se och vi tar ett inledande samtal och du bestämmer dig efter samtalet om du vill gå kursen eller inte.

Antal platser

Det finns 8 platser.